Organizing Committee

Astrid Højgaard
President, University of Aalborg

Kevan Wylie
President, EFS

Tonny Bønløkke Hertz
President, DACS

Theme: Overlay by Kaira